Få 3 tilbud på et jordvarmeanlæg

3 tilbud på jordvarmeanlæg

Få et jordvarmeanlæg

En varmepumpe i forbindelse med et jordvarmeanlæg fungerer som et omvendt køleskab. Pumpen suger varme fra jorden, som køleskabet suger varme fra madvarerne. (Der findes også varmepumpesystemer, der udnytter varmen i luften eller grundvandet, vand i søer og åer m.m. Princippet i disse systemer er det samme som for jordvarme.  Jordvarmen afgives til en væske i nedgravede plastslanger. Denne væske afgiver igen sin varme til et kølemiddel i selve varmepumpen. Herved fordamper kølemidlet, og dampene presses yderligere sammen i en kompressor. Den varme, der herved opstår, overføres til radiatorvandet i huset i en varmtvandsbeholder. Herved fortætter kølemidlet, og processen kan begynde forfra. Der skal bruges energi, som regel elektricitet, for at drive en varmepumpe. Men på rigtigt dimensionerede varmepumper, kan man få 2,2-3,5 gange den tilførte energi igen i form af gratis varme fra omgivelserne.

Billig vvs Randers og Aalborg - Bestil 3 gratis tilbud

Jordslangerne

Det er den oplagrede solenergi i jordens øverste lag, der udnyttes. Slangerne lægges i en dybde på 60-90 cm  og med en afstand på typisk 1,5 meter. Man regner med, at der skal være et frit jordareal på 1-3 m2 pr. m2 boligareal. Slangerne kan graves ned med en kædegravemaskine, så man undgår de store jordarbejder. Leverandøren af varmepumpen kan anvise en entreprenør til dette arbejde. Det spiller ingen rolle, hvilken jordtype man har på sin grund. Og både erfaringer og målinger viser, at hverken blomster, afgrøder eller dyreliv påvirkes af, at der trækkes varme ud af jorden.

Varmepumpen

Selve varmepumpen har dimensioner som et stort køleskab. Støjniveauet er tilsvarende. Pumpen kan placeres i husets kælder, bryggers eller fyrrum. Den væske, der bruges i varmepumpen, er af samme type som i køleskabe og frysere. Det er som regel det mest økonomiske at dimensionere varmepumpen, så den dækker 95 procent af husets totale energibehov til varme og varmt vand. De resterende 5 procent leveres af en el-patron, der er monteret i varmtvandsbeholderen.

Dimensionering

Da et varmepumpeanlæg / jordvarmeanlæg er ret kostbart (op til 100.000 kr.), vil det være nødvendigt at få gennemgået husets energitilstand meget nøje, så man kan vælge den størrelse og type i varmepumpe, der vil passe bedst til husets behov. l nybyggeri vil det næsten altid kunne betale sig at installere en varmepumpe,fordi hele konstruktionen kan lægges an på denne energiforsyning. Om det vil være en økonomisk fordel at installere varmepumpe i eksisterende byggeri, afhænger af, hvilket varmeanlæg der findes i forvejen, hvilke radiatorer der sidder, husets isoleringsstandard, familiens størrelse og varmevaner m.m. Først og fremmest skal huset være rimeligt isoleret. Dernæst skal radiatorerne kunne opvarme huset ved en lav fremløbstemperatur. Dette er næsten altid tilfældet i huse med store, gamle radiatorer. Jo lavere fremløbstemperatur, jo større nyttevirkning får anlægget. Da gulvvarme altid arbejder med lave temperaturer, er gulvvarmeanlæg særlig velegnede til at blive forsynet fra en varmepumpe. Disse beregninger kan udføres af vvs-installatører, der er tilsluttet VP-ordningen.

Brug en certificeret vvs installatør

Danske varmepumper er af en meget høj teknisk standard, og det har vist sig, at de allerfleste problemer med varmepumper skyldes fejl i dimensionering, installation, indkøring og service. Derfor kan det ikke anbefales kraftigt nok at benytte en vvs installatør, der er tilsluttet kvalitetssikringsordningen (VP-Ordningen).

Drift af jordvarmeanlæg

Når varmepumpen er installeret, passer den sig selv. Men som ved alle tekniske installationer må det anbefales at tegne et serviceabonnement. Det koster almindeligvis lidt mindre end det tilsvarende abonnement for olie- og gasfyr.

Billig vvs Randers og Aalborg - Bestil 3 gratis tilbud

1 kommentar

  1. Pingback: Billig isolering med 3 gratis tilbud - Få 3 gratis tilbud

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *