Få 3 tilbud på afslibning af trægulve fra Gentofte til Århus

Tilbud på gulvafslibning af trægulve

Forbedring  af kvaliteten i gulvfaget

Ved trægulve lægger man i gulvafslibningsfirmaerne vægt på opbakning fra mester og kolleger. Angiver, at det i starten tog længere tid at bruge stående værktøj, men at det efter en periode er lige så hurtigt at anvende som det traditionelle værktøj.

Eksempelvis tager spartling kortere tid, fordi man kan nøjes med færre strøg. Grundet dette bliver også kvaliteten forbedret. Giver samlet udtryk for at værktøjet er let at anvende, og teknisk fungerer godt.

Få 3 gratis tilbud på billig gulvafslibning Gentofte/Århus

Angiver som væsentligste begrundelse for brug af stående værktøj at den enkelte gulvlægger kan holde nogle flere år. Desuden har reduktionen i belastningerne betydning for rekrutteringen til gulvsliberfaget, for udgifterne til sygedagpenge og for produktiviteten. Næste dag skal vi også producere noget. Få 3 gratis tilbud i Århus på gulvafslibning af trægulve.

Benyt markedets bedste produkter til trægulve

Eksempler på sæber, olier og trærens, du med fordel kan benytte til dine nye gulve:

  • TK Hårdvoksolie Hvid
  • Junckers Oliepleje
  • Trip Trap Laksæbe
  • Junckers Trærens
  • Trip Trap Oliepleje

Fugtkrav til byggepladsen

Før lægning af trægulve skal bygningen være lukket og tør, og der skal være sat varme på bygningen. Alle arbejder, der kan tilføre bygningen fugt, f.eks. murerarbejde og grundlæggende malerarbejde, skal være afsluttet. Høje opklodsninger af beton eller murværk skal være hærdede og tørre. Bygningen skal være i ligevægt med en for årstiden normal luftfugtighed, som ikke må være over 65 % relativ luftfugtighed ved cirka 20 °C. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det i henhold til bygningsreglementet kun i særlige tilfælde er tilladt at befugte luften. Tilsvarende vil der i eftersommeren altid være perioder, hvor den relative luftfugtighed er over 65 %. For at sikre en fugtteknisk korrekt opbygning bør konstruktioner med trægulve udføres i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet i SBi-anvisning 224.

Fugtkrav ved lægning af trægulve

Ved lægning af trægulve skal den relative luftfugtighed i bygningen ligge i intervallet 30-65 %. Det bør tilstræbes at luftfugtigheden befinder sig så tæt ved 50 % RF som muligt, da det modsvarer den gennemsnitlige træfugt for normalt tørrede og plastemballerede trægulve. Fugtniveauet skal holdes resten af byggeperioden.

Udenfor huset

Terrænet skal have fald bort fra bygningen så overfladevand ledes effektivt bort. Fald på fladt terræn bør være mindst 1:50. På skrånende terræn må der foretages terrænregulering på den side af bygningen, og der bør etableres et afskærende dræn ved overgangen fra det naturligt faldende terræn til det regulerede. Terrasser bør lægges med et fald på mindst 1:40. så der stadig er fald bort fra bygningen, også efter eventuelle mindre sætninger.

Fugtspærrer i trægulve

Fugtspærrer anvendes normalt for at beskytte trægulve mod byggefugt fra terrændæk eller etageadskillelser af beton. Hvilken type fugtspærre, der skal anvendes, afhænger af fugtindholdet i betonen. Få 3 gratis tilbud på gulvafslibning af trægulve i Gentofte. I det følgende beskrives udførelsen af fugtspærre i forskellige konstruktioner.

Terrændæk og etagedæk

Fugtspærrer på terrændæk og etagedæk med strøgulve skal lægges før trækning og fastgørelse af rør og ledninger. Fastgørelse af rør og ledninger med beslag gennem fugtspærren vil normalt klemme fugtspærren så godt, at den fortsat er tilstrækkelig tæt. I tilfælde hvor der stilles krav om anvendelse af fugtspærrer/underlag med en vis tykkelse og densitet for at undgå problemer med knirken, f.eks. ved anvendelse af limfri låsesystemer (klik-system), bør gulvleverandørens vejledninger følges. Få 3 gratis tilbud på gulvafslibning af trægulve. Samlinger i fugtspærrer af plastfolie på terrændæk og etagedæk af beton skal udføres med mindst 150 mm tapede overlæg. Plastfolie er et godt glidelag i svømmende gulve, især hvis det anvendes i to lag, eller i kombination med gulvpap eller lignende produkter.

Få 3 gratis tilbud på billig gulvafslibning Gentofte/Århus

1 kommentar

  1. Pingback: Få 3 tilbud på et jordvarmeanlæg - Få 3 gratis tilbud

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *