Tilstandsrapport – Få nemt 3 gratis tilbud

Tilstandsrapport - 3 gratis tilbud

Energiplan og tilstandsrapport

Når konsulenten har udarbejdet tilstandsrapport og energimærk, udarbejdes den tilhørende Energiplan, som giver overblik over de mest givtige energi- og vandbesparende tiltag, der kan udføres. Energikonsulenten giver sin samlede vurdering af mulighederne for at spare energi og vand. Det angives endvidere, hvordan boligens energi- og vandforbrug kan formindskes. De enkelte besparelsesforslag er beskrevet og giver på den måde køberen et overblik over de bedste muligheder for at bringe huset i en bedre energi- og vandforbrugsmæssig tilstand. Det giver ligeledes et overblik over, hvad det skønnes at koste. Dette lovbefalede Energimærke og -plan har en gyldighedsperiode på tre år og koster typisk 3.000-6.000 kr. inkl. moms.

Billig tilstandsrapport med 3 gratis tilbud

Kontakt med konsulenterne

Enhver kan rekvirere en tilstandsrapport og/eller et Energimærke, men det almindeligste er dog, at ejendomsmægleren får disse udarbejdet i forbindelse med handlen. Mange af de beskikkede bygningssagkyndige er også godkendte energikonsulenter. Deres navne, adresser og telefonnumre fås  hos f.eks. biblioteker, ejendomsmæglere samt hos Byggecentrum. Endvidere kan de søges over Internettet under www.hesekretariat.dk (huseftersyn/tilstandsrapporter) og www.emsekretariat.dk (energimærker).

Energimærke

Et energimærke er en opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand baseret på en almindelig anvendelse af bygningen. Ved en energimærkning bliver boligen undersøgt af energikonsulenten, som laver et energimærke og en energiplan. Siden 2010 har sælgeren af en ejendom været forpligtet til at tilvejebringe energimærkning før en eventuel ejendomsmæglers annoncering af ejendommen til salg.

En manglende energimærkning kan medføre en bøde på op til 30.000,- kr. Reglerne indebærer, at sælgeren af en ejendom skal fremskaffe en gyldig energimærkning ved salg. En energimærkning er ofte gyldig i 10 år. Endvidere skal store ejendomme med et etageareal på over 1.000 m2 have udarbejdet jævnlig energimærkning minimum hvert 7. år. Energimærkning skal foretages, inden gyldigheden af den nuværende energimærkning af boligen ender. Boligforeninger skal 1 gang om måneden foretage registrering af ejendommens forbrug af energi og vand, inklusiv varmt brugsvand. Endvidere skal registreres de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold.

Få 3 gratis tilbud på en tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en samlet visuel oversigt over en boligs synlige skader og risiko for fremtidige skader. Den bygningsrådgiver, som udformer tilstandsrapporten, gennemgår bygningen og sammenligner den med andre bygninger af samme art, alder og stand. Bygningen bliver ikke sammenlignet med en ny bygning. En tilstandsrapport er resultatet af dette huseftersyn. Normalt udarbejdes en tilstandsrapport ved et hussalg. I den proces henviser ejendomsmægleren som regel gennem forsikringsselskabet til en byggesagkyndig, som som regel er placeret i den dyre ende af prisskalaen.

Formålet med den tvungne energimærkning er at motivere til energibesparelser for derved at reducere udledningen af CO2 i atmosfæren samt mindske afhængigheden af olie. Bygninger opført efter 2010 skal have karakteren A. Et energimærke er lovpligtig ved salg af énfamiliehuse, rækkehuse, flerfamiliehuse og kontorhuse. Ejendomme mindre end 60 kvadratmeter er dog undtaget fra pligten til energimærkning.

Billig tilstandsrapport med 3 gratis tilbud

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *