Tilbud på forsikring – spar op til 27%

Billig forsikring få 3 tilbud

Tegn en forsikring på dit dyre anlæg

En indbo forsikring dækker ikke nødvendigvis dit anlæg i 100.000,- kroners klassen. For en sikkerheds skyld bør du kontakte et forsikringsselskab og høre, om du kan tegne en tillægsforsikring til den nuværende indboforsikring eller du kan tegne en separat forsikringstype på din kostbare anlæg. Det vil være rigtig træls af få stjålet anlægget og derefter konstatere, at du var underforsikret og indboforsikringen derfor ikke dækker. Vi foreslår derfor, at du indhenter 3 gratis tilbud på en separat anlægsforsikring.

3 gratis tilbud på en billig forsikring

Ud over de fire store – Tryg, Topdanmark, Codan og Alm. Brand – opererer der ved begyndelsen af det 21. århundrede næsten 150 skadesforsikringsselskaber. Mange af disse er små gensidige selskaber, der typisk tegner forsikringer i et bestemt lokalområde eller region. Det er ikke muligt her at nævne alle disse selskaber og deres nærmere udvikling. Enkelte mellemstore selskaber skal dog kort omtales.

ALKA forsikring

ALKA forsikring havde i 2004 skadesforsikringspræmier på 1,5 mia. Selskabet har rod i arbejderbevægelsen; kooperationen (herunder Arbejdernes Landsbank) og fagbevægelsen har aktiemajoriteten, idet også nordiske søsterselskaber (herunder Folksam i Sverige) er medejere. ALKA har mange gruppeaftaler med faglige organisationer om kollektiv ulykkesforsikring, dækning ved kritisk sygdom samt aftaler om familieforsikring, villaforsikringer mv. l 1992 købte ALKA Nordlyset forsikring, i 1998 Salus Ansvar, Danmark og i 2001 Allianz Nordeuropa af disse selskabers henholdsvis britiske, svenske og tyske ejere.

Lærerstandens Brandforsikring

Lærerstandens Brandforsikring G/5 (LB) havde i 2004 en præmieindtægt på godt 1,3 mia. kr. Formålet for selskabet har siden oprettelsen i 1880 været at tilbyde lærerstanden forsikringer på gunstige vilkår. Kundesegmentet har primært været folkeskolelærere, men navnlig i løbet af 1980’erne fik selskabet en meget stor medlemstilgang fra andre lærergrupper såsom førskole-, fritids- og voksenpædagoger, handelsskolelærere, lærere ved tekniske skoler samt gymnasie- og universitetslærere. I 1990 var op mod 50% af medlemmerne beskæftiget uden for folkeskolen.

I LB-koncernen indgår en række datterselskaber. Her skal nævnes Bauta Forsikring A/S, som man sammen med Dansk Sygeplejeråd overtog i 1976. Kredsen af forsikrede er her sygeplejersker og andre faggrupper inden for sundhedssektoren. Runa Forsikring A/S stiftedes i 1989, oprindelig med det formål at tegne forsikringer for personer, som ikke opfyldte betingelserne for at tegne forsikringer i LB eller Bauta, for eksempel børn af lærere og sygeplejersker. Senere er der indgået aftaler med en række funktionærorganisationer om forsikringstilbud fra Runa.

l 1990 købte LB aktierne i Danske Grundejeres Brandforsikring (DGB), der samme år var blevet omdannet til et aktieselskab. Dette selskab havde tidligere samarbejdet med LB, idet LB alene havde koncession til løsøreforsikring. DCB, der i 1970 havde overtaget forsikringsselskabet Bergia A/S (stiftet 1956), var i 1976 blevet omdannet til et alment skadesforsikringsselskab. Selskabet blev under navnet Danske Brand A/S et datterselskab under LB. I 1997 blev Danske Brand solgt fra igen, og provenuet for salget indgik i den almennyttige fond Bergia-Fonden.

3 gratis tilbud på en billig forsikring

3 kommentarer

  1. Pingback: Forsikringsaftaleloven - Få 3 gratis forsikringstilbudFå 3 gratis forsikringstilbud

  2. Martin Berggreen-Claussen Svar

    DCB, der i 1970 havde overtaget forsikringsselskabet Bergia A/S (stiftet 1956),
    DCB, blev forkortet med DGB
    (Bergia, er det latinskenavn for Berggreen, efter stifteren Johannes A.A. Berggreen)

  3. Pingback: Billig tømrer- Få 3 gratis tømrertilbud - Få 3 gratis tilbud

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *