Få 3 gratis tilbud på advokat hjælp i Horsens

Få 3 gratis tilbud på advokat hjælp

Få 3 advokat tilbud – gratis og uforpligtende

Er du ikke god til selv at løse advokat opgaver som indgåelse af lokalaftaler, kollektiv arbejdsret eller arveret, så bestil i stedet 3 personlige kanon advokattilbud i Horsens. Vore partnere sætter servicen i højsædet og har styr på både kvaliteten, skarpe priser og prima kundeservice. Find lynhurtigt velegnede advokatfirmaer her på udbudssiden 3advokattilbud.dk.
Udse et af tilbuddene og få mindst 22 pct i fortræffelig rabat på din advokatopgave. En potentiel advokat kan ordne en sag om hustrubidrag her på 3advokattilbud.dk. Udnytter du netportalen 3advokattilbud.dk, scorer du tæt på 22 pct. i personlig prisafslag på advokatjobbet.
Bestil optimale tilbud fra advokater fra Horsens på at påtage sig en sag om hustrubidrag i 8700 Horsens. Betal ikke i dyre domme for en kvalitetsbevidst advokat i 8700 Horsens – Anvend i stedet 3advokattilbud.dk. Vore tilknyttede fagfolk går ikke på kompromis og har styr på både fagligheden, kundedialog og suveræn advokatservice.

Ægteskabsbetingelser og hindringer

Det er som udgangspunkt en betingelse for indgåelse af ægteskab, at den pågældende er fyldt 18 år. For unge under 18 år kræves samtykke fra prøvelsesmyndigheden og fra forældrene, jævnfør Ægteskabsloven §§ 1 og 2. Er den ene af forældrene død, sindssyg, åndssvag eller uden del i forældremyndigheden, eller kan vedkommendes erklæring ikke indhentes uden særlig vanskelighed eller forsinkelse, er den andens samtykke tilstrækkeligt. Ved vejl. er der orienteret om praksis for samtykke til ægteskab trods ung alder. Selv om afgørelsen naturligvis må bero på en konkret vurdering, kan der dog på grundlag af den foreliggende praksis opstilles nogle vejledende retningslinjer. Er begge under 18 år, gives samtykke kun, hvis særlige omstændigheder foreligger.

Fra praksis kan nævnes en sag fra 1987, hvor manden var 17 år og 5 måneder, og kvinden var 17 år og 8 måneder. Kvinden var gravid. Parret boede sammen og havde ordnede sociale forhold. Styrelsen stadfæstede afslaget på dispensation. Er den ene af parterne fyldt 18 år, er praksis forskellig afhængig af den andens alder og forholdene i øvrigt. Er den anden under 15 år, gives dispensation ikke, hvilket i øvrigt skal ses i sammenhæng med, at den seksuelle lavalder er 15 år. Når den anden part er fyldt 15 år, gives der normalt dispensation, hvis en af parterne har eller venter et barn, der skal medtages i ægteskabet. I modsat fald gives der normalt afslag.

Særlige advokat omstændigheder

Er den anden part fyldt 16 år, vil der normalt kunne gives dispensation, hvis parterne har en fælles, selvstændig bolig, men det er ikke tilstrækkeligt, at de har udsigt til at kunne få en fælles, selvstændig bolig. Hvis den anden part er fyldt 17 år, gives der dispensation, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Dispensation kan gives, således at parterne kan indgå ægteskab, så snart den pågældende part fylder 17 år, jævnfør således også civilretsdirektoratets afgørelse, hvor det blev antaget, at tilladelse burde gives ved en piges fyldte 17. år i et tilfælde, hvor kvinden på ansøgningstidspunktet var 16 år, hvor kvinden og manden ikke ventede bam, hvor de ikke havde selvstændig lejlighed, og hvor de ikke havde nogen indtægter.

Har en person under 18 år tidligere været gift, kræves ikke samtykke fra forældrene. Derimod kræves der alligevel samtykke fra prøvelsesmyndigheden. I øvrigt kan prøvelsesmyndigheden, når der gives tilladelse til ægteskab til en ung under 18 år, fastsætte det vilkår, at den unge trods ægteskabet fortsat er mindreårig og dermed umyndig indtil det fyldte 18. år. Bestemmelsen antages i vejl. kun at have betydning for 3 advokattilbud i Horsens, hvis den pågældende har formue, og det anvendes vist nok næsten aldrig. Personer under værgemål eller under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter Værgemålslovens §§ 5 og 6, må ikke indgå ægteskab uden værgens samtykke.

1 kommentar

  1. Pingback: Billig gartner - Få 3 tilbud på Amager og Frederiksberg - Få 3 gratis tilbud

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *